ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਾਪੇ ਉਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਬਣ ਸਕਣਗੇ

ਪਿਆਰ ਕਰੋ: ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ: ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਵੀ ਫ਼ਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ

ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ: ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਰਹੋ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਤਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ’ਚ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁੁਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਨ ਦਿਓ: ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਨ ਮਰਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਓਵਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ: ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜਿਸਦਾ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾਲਣ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬੱਚਾ ਜਲਦ ਹੀ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ’ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਰੋਜ਼ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਕਲੇਟ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਬੱਚਾ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਖੁਦ ਵੀ ਰਹੋ ਜ਼ਾਬਤੇ ’ਚ: ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹੋ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵੇ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਵੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਨ, ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ, ਸਿਗਰਟ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੌਣ, ਉੱਠਣ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੋੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਬੱਚਾ ਉਸਨੂੰ ਅਚੇਤ ਰੂਪ ’ਚ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ,
ਡੀਓ, 174 ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਬਠਿੰਡਾ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.