ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਕੇ

0
859

ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਕੇ

ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਲੀਨਿਕ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉਪਹਾਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਂਗ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਗਠਨ, ਤਾਲਮੇਲ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਅਮਲੇ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਰਚੇ-ਰਹਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਨਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਆਦਾਤਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਇਸਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਵਧੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੋ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ: ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੰਮ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਨੇਜ਼ਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਹਸਪਤਾਲ ਸਨ ਹੁਣ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਧਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕੁਸ਼ਲ ਪੇਸੇਵਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਫਲ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਬੀ.ਐੱਚ.ਏ.) ਵਿਚ ਬੈਚਲਰਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 10+2 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕੁੱਲ 50% ਅੰਕ ਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਐਮਐਚਏ) ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।

ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਫਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਣਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਨਰ, ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗੁਣ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਕਰੀਅਰ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਜਰੂਰਤ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਜ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਕਲਪ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹ। ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਜੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।

ਸਕਾਰਾਤਮਿਕਤਾ: ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਕਾਰਾਤਮਿਕਤਾ: ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਰਤੀਬਾਰ ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਪਾਰਸਲ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂਅ: ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਆਈ ਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਡੀਨ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨਰਸਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਜੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਜੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ’ਚ ਕੁਝ ਵਿਲੱਖਣ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ, ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਜੈ ਗਰਗ, ਐਕਸ ਪੀਈਐਸ-1, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ, ਮਲੋਟ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।