ਟ੍ਰੇਡ ਸਕੂਲ ’ਚ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਕੇ

0
111

ਟ੍ਰੇਡ ਸਕੂਲ ’ਚ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਕੇ

ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦਰਅਸਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਲਜ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਡ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ

ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਸਕੂਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੀਅਰ ਮਾਰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ, ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਵਪਾਰ ਸਕੂਲ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਖਾਸਕਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੰਨੇ ’ਤੇ, ਅਸੀਂ 2019 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਕੂਲ ਕਰੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ

ਡੈਂਟਲ ਹਾਈਜੀਨਿਸਟ

ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸਵੱਛ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਐਕਸ-ਰੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ

ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਉਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਇਹ ਕੰਮ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਐੱਸ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂਚਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਘੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਿਗਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਉਨਤ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਮਾਰਜਿਨ ਵਿਭਾਗ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿਭਾਗ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਇਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖਾਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਮਾਰਜਿਨ ਵਿਭਾਗ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਿੱਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ

ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ

ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਰਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਜਾਂ ਬਸ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਸੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਓ

ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ

ਇੱਕ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸਨ ਮੈਨੇਜਰ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੈਸ ਸਟੇਸਨ, ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਨੇਜਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ, ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸਨ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕਈ ਰਸਤੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਬਣਨ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡ ਸਕੂਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਾਂ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ

ਪਾਵਰ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ

ਪਾਵਰ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉੱਚ-ਵੋਲਟੇਜ਼ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੂਫਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਬਣਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ

ਬਾਇਲਰ ਮੇਕਰ

ਬਾਇਲਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਇਲਰ ਤੇ ਬੰਦ ਵਾਟ, ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਾਂ ਗੈਸਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨੁਕਸਾਂ ਲਈ ਬਾਇਲਰ ਸਾਫ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਇਲਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਲਡਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਰੋਬੋਟਿਕ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਬਾਇਲਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫਰ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਟ੍ਰੇਡ ਸਕੂਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਮ ਨਾਂਅ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭੂਮਿਕਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਿੰਗ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ

ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੈਰੀਕਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫਰਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਆਈਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਵਜੋਂ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਸਮੱਸਿਆ-ਨਿਪਟਾਰਾ, ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ,

ਪਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਕੁਝ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ -ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਰੋਟਰੀ ਡਿ੍ਰਲ ਆਪਰੇਟਰ

ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਟਰੀ ਡਰਿੱਲ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਰਲਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਉਪ -ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸਟਬੌਟਸ, ਡੈਰਿਕ ਆਪਰੇਟਰ, ਸਰਵਿਸ ਯੂਨਿਟ ਆਪਰੇਟਰ ਤੇ ਰੋਟਰੀ ਡਿ੍ਰਲ ਆਪਰੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਉਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਰੋਟਰੀ ਡਿ੍ਰਲ ਆਪਰੇਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਰੂਰਤ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਊਰਜਾ ਉਦਯੋਗ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਮੁੜ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਥੈਰੇਪਿਸਟ

ਇੱਕ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਚਿਕਿਤਸਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਮਾ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਾਂ ਸਦਮਾ ਵਧੇਰੇ ਉਨਤ ਸਾਹ ਚਿਕਿਤਸਕ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਲਾਸਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਰਾਜ ’ਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਰ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਡਿਜਾਈਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਸਮਗਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬਣਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਬ ਡਿਜਾਈਨ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਿਊਰ ਸਾਇੰਸ, ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜਾਈਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਮਕੈਨਿਕ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਮਕੈਨਿਕ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਮਕੈਨਿਕਸ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏਵੀਏਸਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਏਵੀਏਸਨ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸਨ (ਐਫਏਏ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਸਿੱਧੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹਨ
ਵਿਜੈ ਗਰਗ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ
ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ,ਮਲੋਟ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ