ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ

gami

ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ

Family 1

ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ

ਗਰਮੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਧੇ ਤਾਪਮਾਨ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸਹਿਜ਼ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਹਤ ਖਤਰਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਠੰਢ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਖਤਰੇ:

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਓ.) ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:-
1. ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ
2. ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਰੋਗ
3. ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਕੜਾਅ
4. ਪਿੱਤ
5. ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ
6. ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ
7. ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ
8. ਮਨਾਸਿਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਅਸਰ

ਗਰਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਤੀਜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੋਖ਼ਿਮ ’ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹਨ?

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖ਼ਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ:
1. ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ
2. ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
3. 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ
4. ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ:
1. ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਝੁਲਸਣਾ
2. ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ
3. ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਪੀਣਾ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਟਿਪਸ:
ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖ਼ਿਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ, ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਕੂਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨ

ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ:-

1. ਮਾੱਲ
2. ਲਾਇਬੇ੍ਰਰੀਆਂ
3. ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ
4. ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲਹਰੇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ’ਚ ਬਿਤਾਓ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੱਖੇ ਹੁਣ ਮੱਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਠੰਢੀ ਥਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹਾਲ ’ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰੋ:

ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਛਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ:

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਸਨਬਰਨ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਨਬਰਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਬਰਨ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਸੋਖਦਾ ਹੈ । ਵਧੇਰੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।

ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟਿਡ ਰੱਖੋ:

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟਿਡ ਰਹੋਗੇ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿ੍ਰੰਕਸ ਮੁੜ੍ਹਕੇ ਨਾਲ ਗੁਆਚੇ ਆਇਓਡੀਨ ਅਤੇ ਖਣਿੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ’ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਪੜੇ:

ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਲਈ ਹਲਕੇ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਾਇਕ ਕੱਪੜੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਟੋਪੀ, ਸਕਾਰਫ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਵਾਲੇ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਢਿੱਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂ. ਵੀ. ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਟਾ-ਵਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਕ (ਯੂਪੀਐਫ) ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਕਰੋ:

ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਦ ਵਰਗੇ ਹਲਕੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਂਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ । ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਸਰੀਰ ’ਚ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਚੁਣਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ’ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਖਾਓ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ’ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਖਾਓ ਦਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਠੰਢੇ ਅਸਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ’ਚ ਵੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਇਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੁਦੀਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਟਣੀ, ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ, ਰਾਇਤਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ’ਚ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ, ਪਾਚਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੀਰਾ: ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟਿੰਗ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਖੀਰੇ ’ਚ ਕੈਲੋਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ? ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹੈ।

ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ:

ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ‘ਗੋ-ਟੂ’ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਖੰਡ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ’ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਨੋਖੇ ਸਿਹਤ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਆਦਿ ’ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ:

ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਚਣ ’ਚ ਅਸਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮੌਸਮੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਲਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅੰਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਹਾਈਡੇ੍ਰਟਿਡ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਠੰਢੀਆਂ ਫੁਹਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ:
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗੲੈ ਇਨ੍ਹਾਂ?ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ:-
1. ਗਿੱਲਾ ਤੌਲੀਆ
2. ਸਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨ
3. ਪੈਰ ਭਿਉਣਾ
4. ਬਰਫ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ
ਹਾਈਡ੍ਰੇਟਿੰਗ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
-ਤਰਬੂਜ਼
– ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀਜ਼
-ਟਮਾਟਰ
-ਬੇਲ ਮਿਰਚ
-ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ
ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ?ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-
ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ
MBBS (Pb.), Cardiac Emergencies Course (Apollo Hospital)
ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜੀਸ਼ੀਅਨ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰਡੀ ਅਗਰਵਾਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਸੰਗਰੂਰ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here