ਲਾਲਚੀ ਬਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰ

ਲਾਲਚੀ ਬਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰ

ਇੱਕ ਸੀ ਜੰਗਲ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ’ਚ ਚਿੰਨੀ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਨਾਂਅ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਸਨ ਬਿਮਾਰੀ ’ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜੰਗਲ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਿੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਚਿੰਨੀ ਉਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ਚਿੰਨੀ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ਾਰ ਘੁੰਮ ਆਏ

ਰਸਤੇ ’ਚ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਇਕੱਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਮਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਮਿੰਨੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਰੋਟੀ ਵੇਖੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਚਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਕੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ? ਚਿੰਨੀ ਨੇ ਮਿੰਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਡਰ ਗਈ ਅਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗੀ ਇਸ ’ਤੇ ਚਿੰਨੀ ਨੇ ਹੜਬੜਾਹਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੈਣ , ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ-ਅੱਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇ

ਮਿੰਨੀ ਸਭ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਵੀ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ, ਮਿੰਨੀ ਚੀਕ ਪਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਘੱਟ ਰੋਟੀ ਆਈ ਹੈ ਰੋਟੀ ਚਿੰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ , ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ’ਚ ਫੈਲ ਗਈ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ

ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਬਾਂਦਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਰਾਬਰ ਰੋਟੀ ਵੰਡ ਦਿਆਂਗਾ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਹਾਂ ’ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਦਰ ਕਿਤੋਂ ਤੱਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਭਾਰ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਬਚੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਰੋਟੀ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਵੰਡ ਲਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਬਾਂਦਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੋ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੀਆਂ ? ਅਜਿਹਾ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਪਲੜਿਆਂ ’ਚ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ
ਸਿੱਖਿਆ:
ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ , ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸ ’ਚ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲਾਲਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagramlinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ