ਨੀਟ-2021 ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਪੂਰੇ 180 ਅੰਕ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

0
187

ਨੀਟ-2021 ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਪੂਰੇ 180 ਅੰਕ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ (ਨੀਟ) 2021 ’ਚ ਰਸਾਇਣ ਨੂੰ ਇਕ ਆਸਾਨ ਭਾਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਭਾਗ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਸਨ ਸਿੱਧੇ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚੋਂ ਹਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੀਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਿੰਗ ਭਾਗਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੀਟ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹਨ

ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ’ਚ ਕੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਕੋਰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੋਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਿੱਖਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ

ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਨਈਈਟੀ ਪ੍ਰਸਨ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਸਰੀਰਕ ਰਸਾਇਣ ਇੱਕ ਸਕੋਰਿੰਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜੈਵਿਕ ਰਸਾਇਣ ਪੇਪਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਾਗ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚੋਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿ੍ਰਆਵਾਂ’ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਆਈਸੋਮਰਿਜਮ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਅਜੀਵ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਅਣਜਾਣ ਰਸਾਇਣ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਸ ਭਾਗ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਇਸ ਲਈ, ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਆਦੇਸਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨੋਟ ਬਣਾਉ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਸੋਧਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ੇ:

ਆਮ ਰਸਾਇਣ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਸਾਨ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਵਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਸਾਇਣ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪੌਲੀਮਰਜ ਵਰਗੇ ਅਧਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ’ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ’ਚ ਕਾਫੀ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
ਵਿਜੈ ਗਰਗ ਸਾਬਕਾ ਪੀਈਐਸ – 1
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਿ੍ਰੰਸਪਲ
ਮਲੋਟ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagramlinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।