ਪ੍ਰੇਰਨਾ

ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ

ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਨ੍ਹੀ ਸੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ ਹਰ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ‘ਅੰਨ੍ਹੀ ਦਾ ਬੇਟਾ’ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਚਿੜਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ‘ਚ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਅਤੇ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਦ ਗਾਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਗਾਰਡ ਨੇ ਜਦ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਨੂੰ  ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ… ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦ ਲੜਕਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਇਕੱਠ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਮਰੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ‘ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਜਦ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਬੇਟਾ ਜਦ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤਾਂ ਖੇਡਣ ਸਮੇਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਸਰੀਆ ਧਸ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ’ ਏਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੜਕਾ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੋਣ ਲੱਗਾ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਬਰਾਂ

To Top