ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਨਜ-ਕਮ-ਮੈਰਿਟ-ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ

0
National, Means-cum, Merit, Scholarship

ਐਨਐਮਐਮਐਸ 2019-20 ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ

ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਨਜ-ਕਮ-ਮੈਰਿਟ-ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਐਚਆਰਡੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ 12000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 9ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਵਜੀਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। (Scholarship )

ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਨਜ-ਕਮ-ਮੈਰਿਟ-ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (ਐਨਐਮਐਮਐਸ) ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 3 ਨਵੰਬਰ, 2019 (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 2210 ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ਐਮਐਚਆਰਡੀ, ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੋਟਾ) ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ 7ਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 55% ਅੰਕ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਗਰੇਡ (ਜਨਰਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ) ਤੇ 50% ਅੰਕ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਗਰੇਡ (ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ) ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਨਜ-ਕਮ-ਮੈਰਿਟ-ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਐਚਆਰਡੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ 12000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 9ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਵਜੀਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਕੇਵਲ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਮਾਧਿਅਮ:

ਲਗਾਤਾਰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ 2 ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ।
1) ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਟੈਸਟ- 90 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ (ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ)।
2) ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਟੈਸਟ- 90 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ (ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ) ਹੋਣਗੇ।
ਸਿਲੇਬਸ: ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 7ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ, ਇਤਿਹਾਸ, ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ੂ.ਯੂਗ਼ਸ਼ਫਬੀਂਭਵਲ਼ਲ਼ਫ਼.ਲਲ਼ੁ.ੜਗ਼ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਲਾਗਇਨ ਅਧੀਨ ਭਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 15 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਸਕੂਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ 40% ਹੈ। ਹਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਰਣਨੀਤੀ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੁਕਤੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਐਨ ਐਮ ਐਮ ਐਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ

1. ਆਪਣੀ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਐਨ ਐਮ ਐਮ ਐਸ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਕਰੋ:
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨ ਐਮ ਐਮ ਐਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ  8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨ ਐਮ ਐਮ ਐਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨ ਐਮ ਐਮ ਐਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ  ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
2. ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ:
ਐਨ ਐਮ ਐਮ ਐਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਐਮ ਐਮ ਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਨ ਐਮ ਐਮ ਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ  ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
3. ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ:
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਐਮ ਐਮ ਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਧਾਰਨਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ  ਐਨ ਐਮ ਐਮ ਐਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਐਨ ਐਮ ਐਮ ਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ  ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਟੀਐਸਈ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
4. ਨਿਯਮਤ ਅਭਿਆਸ:
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਐਮ ਐਮ ਐਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨਟੀਐਸਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕਮਾਂਡ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਐਮ ਐਮ ਐਸ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
5. ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੱਲ ਕਰਨੇ:
ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਐਨ ਐਮ ਐਮ ਐਸ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਨ ਐਮ ਐਮ ਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਐਨਐਮਐਮਐਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
6. ਐਨ ਐਮ ਐਮ ਐਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲਓ:
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਐਮ ਐਮ ਐਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲਓ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੌਣ ਅਤੇ ਐਨ ਐਮ ਐਮ ਐਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋਗੇ।

ਐਨ ਐਮ ਐਮ ਐਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

  • ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
  • ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
  • ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ, ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਬਾਲ ਪੈੱਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  • ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੈਜੇਟ, ਵਾਚ ਅਤੇ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  • ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  • ਗਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਵਿਜੈ ਗਰਗ (ਪੀਈਐਸ-1)
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਮੰਡੀ ਹਰਜੀ ਰਾਮ, ਮਲੋਟ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।