ਚਲਾਕ ਲੂੰਬੜੀ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕ ਹਰਕਤਾਂ

ਚਲਾਕ ਲੂੰਬੜੀ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕ ਹਰਕਤਾਂ

ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ’ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿੱਛ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਡੂੰਘੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਉੱਠਦੇ-ਬੈਠਦੇ, ਹੱਸਦੇ, ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਫਾ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਨਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿੱਛ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਰਿੱਛ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਦੀ ਖੂਬ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਕਾਲ ਪਿਆ, ਦਰੱਖਤ, ਪੌਦੇ, ਤਲਾਬ ਸਭ ਸੁੱਕ ਗਏ

ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਨੇ ਨੂੰ ਤਰਸਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸ ’ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਰਿੱਛ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਰਿੱਛ ਦਾ ਵੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਜੰਗਲ ’ਚ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਚਲਦੇ-ਚਲਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁਫਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਆਏ

ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸ ’ਚ ਚਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਥੱਕ ਕੇ ਬੈਠਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕਿ ਰਿੱਛ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲੂੰਬੜੀ ਖੜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ! ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੂੰਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਆਵ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਵ ਝਟ ਨਾਲ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਉਸ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਪਈ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿਰਨ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲੂੰਬੜੀ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰਿੱਛ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਲੂੰਬੜੀ, ਜੋ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖੀ ਦੂਰ ਖੜੀ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ

ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ’ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲਪਕ ਕੇ ਰਿੱਛ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਰਿੱਛ ਭਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਹੱਥ ਸਾਫ ਸ਼ੇਰ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿੱਛ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ ਭੁੱਖ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਗੱਲ ਜੱਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹਿਰਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਰਿੱਛ ਤੁਰੰਤ ਗੁਰਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ

ਬਸ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿਓ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਪਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਿਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ’ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਰਿੱਛ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਲੂੰਬੜੀ ਮਾਸੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਾਜਨ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਲੂੰਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagramlinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ